Information Center for Israeli Art English

משה קופפרמן

צילום: סטנלי בטקין

משה קופפרמן, ישראלי, יליד פולין, 2003-1926.

משה קופפרמן נולד ביארוסלב, פולין, בשנת 1926. אביו היה מסורתי והיה הבעלים של חנות קונפקציה (ביגוד מוכן). בילדותו היה חבר ב"אגודת הנוער העברי עקיבא". בשנת 1941 גורש עם משפחתו למחנה באורל, חי בקזחסטן ובמחנות העקורים בגרמניה. לאחר המלחמה חזר עם אחותו לפולין. שם, הצטרף לתנועת "דרור" ונשלח לגרמניה. הוא שהה במחנה עקורים ואחר"כ נשלח לסמינר של התנועה בכפר אינדרסדורף. בשנת 1948 עלה לישראל באונייה "נרקיס" ונשלח למחנה עולים ברעננה. בשנת 1949 נמנה על מייסדי קיבוץ לוחמי-הגיטאות. בין השנים 1967-1949 עסק כטפסן בבנייה במסגרת הקיבוץ. במקביל החל לעסוק בציור כאוטודידאקט. בין השנים 1958-1954 היה קופפרמן פעיל במסגרת ארגון התערוכות במוזיאון "בית לוחמי הגטאות". בין השנים 1959-1958 היה קופפרמן פעיל במסגרת "ארגון הציירים והפסלים של הקיבוץ המאוחד". בשנת 1961 נסע לכשישה חודשים לפריז, צרפת. בשנת 1964 הוא בנה סטודיו חדש בקיבוצו. בשנת 1967 התאפשר לו להקדיש את מירב זמנו לאמנות. בשנת 2000 זכה קופפרמן בפרס ישראל לציור. לאחר מותו, בשנת 2003, הפך הסטודיו שלו לחלל תצוגה המציג תערוכות מיצירותיו.

במהלך שנות השישים יצר קופפרמן ציור מופשט שהושפע מן האמנות של קבוצת "אופקים חדשים". במהלך שנות השבעים הלך והתגבש סגנונו המופשט האישי, שהתבסס על פעולות של "בנייה" ו"מחיקה" של הקומפוזיציה של הציור. תהליך עבודה זה חושף את עקבות תהליך היווצרותה של היצירה.

על אף האופי המופשט החמור שבעבודותיו של קופפרמן והתרחקותו מדימויים מזוהים, ניתן למצוא באחדות מעבודותיו הקשרים היסטורים-פוליטים. בשנת 1983, לדוגמה, יצר את קבוצת העבודות "בעתות קריסה", שהוקדשה לאמיל גרינצוויג וב-1984, בעקבות "טבח סברה ושתילה", יצא אלבום הרישומים "עם בירות אחרי בירות עם בירות". בשנת 1999 יצר את סדרת הציורים "השבר והזמן", והמהווה את אחת ההתייחסויות הראשונות והישירות ביצירתו של קופפרמן אל השואה.

לימודים

1973 - קורס לציור של הקיבוצים בנען, בהדרכת זריצקי וסטמצקי

פרסים

1972 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1996 פרס זוסמן לאמנים העוסקים בנושא השואה, יד ושם, ירושלים
1998 פרס להדפסה, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2000 פרס ישראל בתחום הציור