Information Center for Israeli Art English

שמעון קורבמן

שמעון קורבמן, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1978-1887.

שמעון קורבמן נולד כנראה, במינסק, שברוסיה הלבנה (כיום בלארוס). בין השנים 1917-1909 שהה בדטרויט, מישיגן, ארצות-הברית. שם, התפרנס מעבודות מזדמנות והחל בלימודי הנדסה. בין השנים 1918-1917 שב לרוסיה והתפרנס מעבודה כמתורגמן בסיביר. לאחר מלחמת העולם הראשונה עלה לארץ-ישראל. הוא שימש בתחילה כשרטט רכבות במסגרת שירות ההנדסה של הצבא הבריטי. בין השנים 1922-1921 עבד בבית הספר "מקוה-ישראל". בשנת 1923 עבר לתל-אביב. בין השנים 1935-1933 הצגורר בנס-ציונה. לאחר תקופה זו שב להתגורר בתל אביב. הוא חי בדירה בדמי מפתח ברחוב אחד העם 32. הוא התפרנס מהוראת השפה האנגלית לאורך חייו צילם קורבמן כצלם חובב. רבים מתצלומיו מתארים את חיי העיר תל-אביב ואת תושביה. עזבונו, הכולל מעל 1,500 נגטיבים, נתרם על ידי האפוטרופוס הכללי למוזיאון לתולדות תל אביב-יפו.