Information Center for Israeli Art English

דוד רובינגר

דוד רובינגר, ישראלי, יליד אוסטריה, 2017-1924.

דוד רובינגר נולד בוינה, אוסטריה, בשנת 1924. אביו, יליד גליציה, היה סוחר גרוטאות. בנעוריו היה פעיל בתנועת הנוער "השומר הצעיר". עם כניסת הגרמנים לאוסטריה, בשנת 1938, נשלח אביו חמנה ריכוז, אולם לבסוף שוחרר וקיבל אשרת כניסה לאנגליה. בשלהי 1939 עלה רובינגר לארץ-ישראל במסגרת 'עליית הנוער' ונשלח לקיבוץ בית זרע. לאחר כמה שנים עבר לקיבוץ תל-עמל. בשנת 1942 התגייס לצבא הבריטי ליחידה צורפה ל'בריגדה היהודית'. בשנת 1945 החל לעסוק בצילום כאוטודידאקט. בשנת 1946 חזר לארץ-ישראל והתיישב בירושלים. במחלמת השחרור שירת כמפקד מחלקה בירושלים. באותה עת החל לפרסם תצלומים בעיתונים "דבר השבוע" ו"העולם הזה". בין השנים 1953-1951 שימש צלם מערכת בעיתון "העולם הזה". בין השנים 2010-1970 שימש כצלם במגזינים "Time" ו-"Life". ארכיון תצלומיו נמצא ברשות "ידיעות אחרונות".

פרסים

1982 פרס אנריקה קבלין לצילום על מפעל חיים, מוזיאון ישראל, ירושלים
1997 פרס ישראל לתקשורת