Information Center for Israeli Art

ישראל רובינשטיין

ישראל רובינשטיין, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1904-?

ישראל רובינשטיין נולד באימפריה הרוסית (כיום אוקראינה) בשנת 1904. בשנת 1920 או 1921 עלה לארץ ישראל ועסק בבנייה ובסלילת כבישים. בשנת 1927 עבר להתגורר בירושלים, שם התמחה בסיתות. בין היתר עסק בבנייה ובעיטור של בניין ימק"א. בשנת 1932 החל לעסוק באמנות. היה חבר כפר האמנים עין-הוד.

רובינשטיין, שעסק בפיסול וציור, היה מחלוצי אמנות הפסיפס בארץ ישראל, ואף עסק ברפאות של פסיפסים עתיקים באזור חיפה. יצירותיו בתחום זה נשאו בחלקן אופי ארכאי, בהשפעת הארכיאולוגיה הארצישראלית. בבפסליו וברישומיו בולט קו ריאליסטי חופשי ונטייה להפשטה.

בין יצירותיו קיר פסיפס במכון האוירונוטי בטכניון בחיפה וכן עיטורים לבית הכנסת המרכזי (1956-7) בחיפה.

לימודים

1957 השתלמות, אירופה

פרסים

1947 פרס, בית הנכות הלאומי בצלאל, ירושלים
1950 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה
1956 פרס ראשון, תחרות לעיצוב עיטורי בית הכנסת המרכזי, חיפה