Information Center for Israeli Art

שמואל שולמן

ר' שמואל שולמן (שולמאן), יליד האימפריה הרוסית, פעל בארץ-ישראל, 1900-1843.

שמואל שולמן נולד בטימקוביץ', בפלך מינסק שאימפריה הרוסית (כיום בלארוס) בשנת 1843. בשנת תר"י (1850-1849) עלה לארץ-ישראל והתיישב בצפת, שם התפרנס מעבודתו כסופר סת"ם. במקביל היה פעיל ביישוב א"י על ידי נסיון ליישוב יהודים על אדמת הג'יפתליק בעבר הירדן, או על ידי פעולתו ב"ועד חלוצי יסוד המעלה", שהקימה את המושבה ראשון-לציון. עיקר חשיבותו כאמן היתה ביצירת מיקרוגרפיות, מהן בכתב-יד ומהן בליתוגרפיה.