Information Center for Israeli Art

הנרי שלזניאק

קלסר האמן כולל:

מאמרים 102

הזמנות לתערוכות 21

תמונות 47

הנרי שלזניאק, צלם וצייר. נולד במדינת ניו יורק, ארה''ב, 1938-1980.

שלזניאק נולד במדינת ניו יורק שבארצות הברית. בשנת 1951 עלה עם הוריו לישראל. אבי המשפחה שימש כפרופסור במכון ויצמן והמשפחה השתקעה בדירה בשטח קמפוס המכון ברחובות. בשנת 1960, לאחר ששב מלימודים בלונדון, התיישב בעין הוד, שם החל להתנסות בצילום. בשנת 1962 נישא ובשנת 1966 עבר עם משפחתו לתל אביב, שם הקים לעצמו מעבדה לצילום. צילומיו מאותה עת עשו שימוש בטכניקות שונות ונסיוניות, שבחנו את גבולות המדיום.

ב-1968 החל לעסוק במדיום הציור. יצירותיו, המתקשרות לעבודותיהם של אמני "דלות החומר". ברבות מעבודותיו השתמש שלזניאק בטכניקת הקולאז', העשוי מכתבות וביקורות אמנות הלקוחים מן העיתונות הישראלית של אותה עת.

לימודים

1959–1960 לימודי פסיכואנליזה וספרות, לונדון