Information Center for Israeli Art

יחיאל שמי

יחיאל שמי (שטיצברג), ישראלי, 2003-1922.

יחיאל שטיצברג נולד בשנת 1922. בהיותו בן חודשיים עלו הוריו לארץ ישראל והתיישבו בחיפה. בנעוריו היה פעיל בתנועת הנוער "המחנות העולים" ולמד ציור אצל פאול ק. הניך. בשנת 1939 היה שטיצברג בין מייסדי קיבוץ בית הערבה בצפון ים המלח. לצד העבודה החקלאית עסק באמנות. בראשית שנות ה-40 של המאה ה-20 התגורר בקומונה בתל אביב, שם הושפע מיצירתו של יצחק דניציגר. בין השנים 1948-1945 שהה בשליחות תנועת "החלוץ" בארצות הברית, אז שינה את שמו ל"שמי". בשנת 1949 היה שמי ממקימי קיבוץ כברי. בשנת 1952 הצטרף שמי לקבוצת "אופקים חדשים". באותה עת היה שמי גם פעיל במסגרת "ארגון ציירי ופסלי הקיבוץ". בראשית שנות השישים שהה בניו יורק בשנית. בשנת 1986 זכה בפרס ישראל לפיסול. לאחר מותו הפך הסטודיו שלו לחלל תצוגה בשם "אטלייה שמי".

עבודותיו המוקדמות של שמי, עד שנות ה-50 של המאה ה-20, הן פיגורטיביות. חלקן הגדול נעשה בטכניקות פיסול מסורתיות כמו גילוף באבן. כמה מעבודות אלו נושאות את השפעת האמנות של דנציגר בנטייה לעיצוב דמות ברוח האמנות המזרחית. במחצית שנות ה-50 עבר שמי ליצור בטכניקה של ריתוך מתכות. בתחילה היו אלו עבודות פיגורטיביות, כגון "ציפור" (1957). במהלך שנות השישים של המאה ה-20 יצר פסלי אסמבלאז' מופשטים רבים. בשנות ה-70 של המאה ה-20 החל ליצור פסלים גדולי ממדים, המושפעים ממגמות קונסטרוקטיביסטיות. בין יצירותיו הידועות "פסל-ים" (1967) בעתלית, "אנדרטה לחללי חטיבה 8" (1972) בשדה התעופה בן-גוריון, וסדרת פסלי ה"הברות". בנוסף ליצירתו הפיסולית החל בשנות ה-80 ליצור גם ציורים והדפסים.

לימודים

שנות ה-30 של המאה ה-20, אמנות אצל יצחק סירקין, בית הספר הראלי, חיפה
שנות ה-30 של המאה ה-20, ציור אצל פאול קונראד הניך, חיפה
1941 התמחות בפיסול אצל יצחק דנציגר, תל אביב
שנות ה-40 של המאה ה-20, פיסול אצל חיים גרוס, ניו יורק, ארצות הברית

הוראה

1977-79 סמינר אורנים, טבעון
1977-78 פיסול, בביה''ס לאמנויות, עין הוד
1977-79 מרצה לעיצוב סביבתי, הטכניון, חיפה

פרסים

1954 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו
1981 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1986 פרס ישראל על מפעל חיים בפיסול ארץ-ישראלי
2000 פרס קרן אווה ומנדל פונדיק לאמנות ישראלית,, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב