Information Center for Israeli Art English

מאירה שמש

מאירה שמש, ישראלית, 1996-1962.

מאירה שמש נולדה בשנת 1962 למשפחה מזרחית ומסורתית בחדרה וגדלה בפתח-תקוה. אביה שימש מנהל בית-ספר ולאחר לימודיה התיכונים, בבית ספר דתי, עבדה שמש כמורה ממלאת מקום. במחצית הראשונה של שנות השמונים של המאה ה-20 למדה אמנות ב"קלישר". התגוררה ופעלה בתל אביב-יפו. בשנת 1996 נפטרה בבלגיה בעודה מחכה להשתלת לב.

יצירתה של שמש עוסקת בכינון זהות אישית. ביצירותיה שילבה עבודה בטכניקה מסורתית, לצד שימוש בחומרים המזוהים עם מלאכה ועמלנות כחרוזים, עטים צבעוניים ועוד.

לימודים

1985-1981 בית הספר לאמנות הציור ע''ש מרגושילסקי, תל אביב-יפו

פרסים

1985 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1991-1988, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1991 פרס אמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
1992 פרס אויגן קולב לגרפיקה ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1992 פרס אוסקר הנדלר, קיבוץ לוחמי הגטאות
1996 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל ע"ש ג'ורג' וג'נט ג'פן על הצטיינות באמנות הפלסטית