Information Center for Israeli Art

משה (מוריץ) שפיצר, ישראלי, יליד האימפריה האוסטרו-הונגרית, 1983-1900.

משה שפיצר נולד בבוסקוביץ', מורביה (כיום צ'כיה) בשנת 1900 במשפחה מסורתית ומרובת ילדים. הוא נשלח לבית-ספר יסודי דובר גרמנית ואחר כך לתיכון דובר צ'כית. במקביל, זכה לשיעורים פרטיים ביהדות. בנעוריו היה שפיצר פעיל בתנועות ציוניות. בין השאר היה מעורב בייסוד סניף תנועת 'Blau-Weiss' בבוסרקוביץ'. בשנת 1917 גוייס לצבא ולחם במסגרת במלחמת העולם הראשונה. עם שיחרורו עבר להתגורר בעיר וינה. שם החל ללמוד לשונות הודו וסנסקריט באוניברסיטה. בשנות השלושים, לאחר שעבר לברלין, החל לשמש כמורה פרטי לעברית ויהדות. דרך זלמן שוקן החל לעסוק גם בעריכה והדפסת ספרים במסגרת "הוצאת שוקן". בשנת 1939 היגר שפיצר לארץ ישראל והתיישב בירושלים. הוא ייסד את הוצאת הספרים "תרשיש". בין השנים 1947-1942 הקים וניהל מסדרה עבור בית ההוצאה לאור ובין השנים 1963-1951 הקים וניהל בית יציקה לאותיות דפוס. בין השנים 1960-1954 ניהל את הוצאת הספרים של ההסתדרות הציונית, ובהם גם ספרי "הוצאת ביאליק".

עיקר עבודתו הטיפוגרפית הוקדשה לעימוד. בעבודותיו שם דגש על הקומפוזיציה של הדף ועל היחס שבין תוכן הספר וצורתו. הוא הרבה להשתמש באותיות רש"י כתחליף לפונטים נטויים וכן עשה שימוש בריווח האותיות כדי ליצור הדגשה. בנוסף, היה שפיצר שותף בעיצוב הגופונים 'הצבי', 'דוד' ו'רוממה'.

לימודים

1926-1922 המחלקה ללימודי המזרח, אוניברסיטת קייל, גרמניה

הוראה

עוזר מחקר, האקדמיה הלאומית הפרוסית למדעים, ברלין, גרמניה
1934-1932 עוזר למרטין בובר בתרגום התנ"ך לגרמנית