Information Center for Israeli Art English

אריה שרון

אריה שרון, אדריכל, נולד בפולין, 1900. עלה לישראל 1920, והיה ממייסדי גן שמואל. 1929-1926 למד בבית הספר של הבאוהאוס. למד ועבד אצל האדריכל הסוציאליסט הנס מאייר, היה לימים המתכנן הראשי במשרד ראש הממשלה והשפיע רבות על מדיניות פיזור האוכלוסיה ועל הנוף הבנוי בארץ. נפטר 1984.

לימודים

1929-1926 למד בבית הספר של הבאוהאוס
אצל האדריכל הנס מאייר

פרסים

1932 יריד הלבאנט, תל-אביב, פרס ראשון באדריכלות
1960 פרס רוקח באדריכלות, עיריית תל-אביב
1962 פרס ישראל בתחום האדריכלות
1962 מכון מלכותי של בריטניה בארכיטקטורה, חבר של כבוד
1963 מכון מקסיקו לארכיטקטורה, מדליה הזהב
1965 אקדמיה לאמנויות, ברלין, גרמניה, חבר של כבוד
1967 אגודת אדריכלים גרמנים, חבר של כבוד
1970 מכון אמריקאי של אדריכלים (AIA), עמית הכבוד
1975 קוראטוריון, ארכיון באוהאוס, ברלין, גרמניה, חבר