צפורה דובי סלומון

חזרה לדף האמן

תערוכות קבוצתיות