חנה לרנר (רובינשטיין)

חזרה לדף האמן

תערוכות קבוצתיות