רוזליה קנשיק מאיירספלד

חזרה לדף האמן

תערוכות קבוצתיות