זליג סגל, ישראלי, 1933–2015 באוספי המוזיאון


חזרה

זליג סגל באוספים מהעולם


חזרה