מלכה כוכבי, ישראלית, ודוד היינץ גומבל, ישראלי (יליד גרמניה), 1992-1896 באוספי המוזיאון


חזרה