Information Center for Israeli Art English

אסף אבוטבול

אסף אבוטבול, ישראלי, נולד ב-1972.

לימודים

1997-1996 צילום, קאמרה רובסקורה, תל אביב-יפו
1998-2002 תואר ראשון, בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל

הוראה

2003 ואילך אמנות וצילום, תיכון מכבים-רעות, מכבים רכות
2005-2004 אמנות וחינוך, בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל