Information Center for Israeli Art

ברכה אביגד

ברכה לוי-אביגד, ישראלית, ילידת לטביה, 2016-1919.

ברכה אביגדר נולדה בשנת 1919 בלטביה בשם ביאטריקס גוטמן. בשנת 1920-1919 היגרה משפחתה לדרמשטט, גרמניה. כבר בנעוריה החלה לעסוק בציור. באותה עת היתה פעילה במסגרת תנועת-הנוער ציונית. בשנת 1935 עלתה לארץ-ישראל במסגרת "עליית הנוער" והתיישבה בתל-חי. בשנת 1937 החלה ללמוד ב"בצלאל החדש". בשנת 1941 נישאה למאיר (קורט) לוי. בשנות ה-50 התגוררה בחיפה. את השם "אביגד" אימצה לאחר מותו של בנה - גד. עזבונה האמנותי נתרם לגן הבוטני של האוניברסיטה העברית בהר הצופים. בשנת 2001 פרסמה את ספרה האוטוביוגרפי "סיפור על מרחקים קרובים". בשנותיה האחרונות התגוררה בקריית-טבעון.

עיקר יצירתה של אביגד היתה בתחום הציור הבוטני. היא הרבתה לצייר את פרחי הבר של ישראל. במהלך שנות ה-60 של המאה ה-20 התפרסמה יצירתה כחלק מפרויקט שימור פרחי הבר של החברה להגנת הטבע. במהלך השנים פרסמה מספר ספרים המציגים את רישומיה.

לימודים

1940-1937 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
ציור אצל יעקב שטיינהרדט, ירושלים

פרסים

1937 מלגת לימודים, עליית הנוער