Information Center for Israeli Art English

מגי אבידור, ציירת. נולדה בהונגריה, 1946. עלתה לישראל בהיותה ילדה. לא למדה ציור במסגרת פורמלית והתחילה לצייר רק עם מות אחותה התאומה. שרתה בחיל הצנחנים בראש מדור נפגעים. לדבריה, נעזרה בציור על מנת להתמודד עם השכול.