Information Center for Israeli Art English

יוחאי אברהמי

יוחאי אברהמי, פסל. נולד בישראל, 1970. גר ועובד בא"י

לימודים

1985-88 מרכז לאמנויות גורן, מכללת עמק יזרעאל
1992-96 בוגר המחלקה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים

פרסים

1999 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2003 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2003 מילגת שיכון אמן, נורה, שבדיה, על פארק פסלים ע"ש אקרבי
2004 תמיכה באמן המציג בחו"ל, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2007 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2008 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2008 פרס קרן יהושע רבינוביץ לפרויקטים מיוחדים באמנות
2010 פרס, משרד התרבות והספורט