Information Center for Israeli Art English

לי אורפז

לי אורפז, ישראלית, נולדה בארצות הברית ב-1977.

לי אורפז נולדה בניו-יורק, ארה"ב, בשנת 1977. בשנת 1979 עלתה לישראל עם משפחתה. חיה ופועלת בתל אביב-יפו.

לימודים

2003-1999 המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2007-2005 תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו
2007 מחנה יצירה, קאסל, גרמניה

פרסים

2002 פרס הצטיינות, המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
2007-2006, מלגה, תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל-אביב
2012 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2013 פרס אמן צעיר, משרד התרבות והספורט
2015 מלגת ארגון ארטיס