Information Center for Israeli Art English

נורית איזק פולצ'ק, ציירת. נולדה ברחובות ב--1967.

לימודים

1985–1986 מימד, בית-הספר לאמנות חזותית
1988–1991 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1990 המדרשה למורים לאמנות, רמת-השרון