Information Center for Israeli Art English

משה אלחנתי, נולד בישראל. עוסק בהדפס אמנותי ותעשייתי.

לימודים

פילוסופיה, והיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב

הוראה

אוניברסיטת תל אביב
המדרשה לאמנות, בית ברל
קמרה אובסקורה