Information Center for Israeli Art English

טל אמיתי-לביא

טל אמיתי-לביא, ישראלית, נולדה ב-1969.

לימודים

1994-1991 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1996-2002 התכנית הרב תחומית באמנויות, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו
2010-2008 תואר שני באמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה

פרסים

1992 מלגת הצטיינות, המדרשה לאמנות, רמת השרון
1993 מלגת הצטיינות, המדרשה לאמנות, רמת השרון
1996 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1997-1996, מלגת הצטיינות קרן שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל, מלגת משה מאיר
2002 פרס אמן-מורה, משרד המדע התרבות והספורט
2003 פרס אמן-מורה, משרד המדע התרבות והספורט
2004 מענק, קרן ברכה
2010 פרס "בחירת הפטיש" ביריד "צבע טרי"
2013 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס