Information Center for Israeli Art

אורית אקטע-הילדסהיים, ישראלית, נולדה ברחובות ב-1970.

אורית אקטע נולדה ברחובות בשנת 1980. חיה ופועלת בתל אביב-יפו.

לימודים

2009-1998 ציור, אצל מאיר נטיף, בית התרבות, רחובות
2005-2004 צילום, אצל יואל תשרוג, בית התרבות, רחובות

הוראה

2010-2006 הוראה בסטודיו פרטי, רחובות
2014-2006 מרכז יוסף ורבקה מאירהוף לחינוך לאמנות, מוזיאון תל אביב לטמנות, תל אביב-יפו

פרסים

2011 פרס ע"ש חיים שיף לאמנות פיגורטיבית-ריאליסטית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב