Information Center for Israeli Art English

ולטר צָדֶק (גם זאדק), ישראלי, יליד גרמניה, 1992-1900

ולטר צדק, נולד בשנת 1900 בברלין, גרמניה. הוא עבד כעיתונאי סוציאליסט בברלין, וכיהן כעורך Berliner Tageblatt. ב-1933, לאחר עליית הנאצים לשלטון, הוא נכלא ועונה למשך חודש. לאחר שחרורו, נמלט דרך הולנד ובלגיה לארץ-ישראל והתיישב בתל-אביב. שם, פעל כצלם עיתונות עצמאי בין השנים 1934–1948. ב-8 במאי 1939 ייסד את התאחדות הצלמים המקצועיים בארץ-ישראל, שפעלה בין השנים 1939-1941 ומטרתה לקדם את מעמדו המקצועי של הצלם בארץ ישראל. ההתאחדות הייתה מעורבת בניסיון להסדרת נושאי זכויות יוצרים. צדק תיעד את המאורעות ההיסטוריים ברחבי ארץ ישראל. החל מהמרד הערבי הגדול, ההפגנות של ארגון ההגנה כנגד "הספר הלבן", הקמת חניתה וקיבוצים אחרים, והפעילויות כתגובה של היישוב היהודי לחוק הקרקעות. לאחר שפרצה מלחמת העולם השנייה חלה ירידה בהתעניינות בצילומים מהארץ, וצדק פתח חנות לספרים ישנים בכיכר מגן דוד בשם "ביבליון". שם עבד עד לשנת 1973, כשהוא מתמקד בעיקר בספרים העוסקים בתולדות ארץ ישראל ובייבוא ספרים זרים. צדק השתמש בצילומיו בזוויות צילום אלכסוניות מגובה בינוני בהשפעת תנועת "הצילום החדש" וה-"האובייקטיביות החדשה" שבגרמניה.