Information Center for Israeli Art English

תקוה זורע, ציירת, נולדה 1948.

לימודים

קלישר, תל אביב
השתלמה במכללה ללימודי אמנות, סטודיו, רעננה