Information Center for Israeli Art English

דינה זילברברג, ציירת, נולדה בבני ברק. שהתה בפאריס. ממיסדי אגודת הציירים ברמת גן, עוסקת בהוראה

לימודים

תולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
מכון אבני, תל אביב

הוראה

עוסקת בהוראה ברעננה.

פרסים

פרס ראשון בתחרות בינלאומי בסאלרנו, איטליה