Information Center for Israeli Art English

לוטש זינובי, צייר. נולד בברית המועצות 1933. עלה לישראל 1992. ניהל חברה לעיצוב בברית המועצות

לימודים

1947 בית הספר לאמנות, ברית המועצות
1963-67 מכון פוליגרפיה, מוסקווה.