Information Center for Israeli Art English

דור זליכה לוי

דור זליכה לוי, ישראלי, נולד ב-1990.

לימודים

2008-2004 בית הספר התיכון ע''ש תלמה ילין, גבעתיים
2014-2010 תואר ראשון, הפקולטה לאמנויות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל
2015-2014 עלמה, מכללה לתרבות עברית, תל אביב-יפו

פרסים

2009 פרס קרן מוזיאון הכט ליוצרים צעירים, מוזיאון ראובן ועדית הכט, חיפה
2014 מלגת ההצטיינות לבוגר מצטיין באמנות ע"ש הורביץ, קרן תרבות אמריקה-ישראל
2014 פרס לעבודת אמנות פוליטית-חברתית מצטיינת ע"ש רות שלוס
2016 פרס זום