Information Center for Israeli Art English

גילה טואג זלינגר, ציירת. נולדה 1963., עוסקת בהוראת אמנות

לימודים

1984 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

הוראה

עוסקת בהוראת אמנות

פרסים

1988 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת