Information Center for Israeli Art English

שמעון זנדהאוז

שמעון זנדהאוז, מעצב גרפי. נולד בתל אביב, 1946. 7 התמנה לראש המחלקה לעיצוב גרפי ''בצלאל'', ירושלים
עסק בעיצוב גרפי, לעיתונות, כתבי עת וספרים
1987 עיצב מחדש את עיתון ''מעריב''
1985 את עיתון הילדים ''כולנו''
1980 את עיתון ''במחנה''
עיצב עטיפות ספרים לסדרות של ''עם עובד''
זכה בפרסי עיצוב רבים

לימודים

1966- 1970 ''בצלאל'' ירושלים

הוראה

1973 - 1981 מרצה בכיר במחלקות לעיצוב גרפי ועיצוב תעשייתי, ''בצלאל'', ירושלים