Information Center for Israeli Art English

מרק יודל

מרק יודל, עוסק בעיצוב קרמי, נולד בארה''ב 1956. עלה לישראל 1973. 1979 - 1987 עבד בהולנד. 1979 - 1981 עבד בקיבוץ כפר מנחם אצל משה סעידי. 1983

לימודים

האקדמיה החופשית לאמנות פלסטית, הולנד
בצלאל, ירושלים