Information Center for Israeli Art English

זליג סגל

עזריאל (זליג) סגל, ישראלי, 2015-1933.

זליג סגל נולד בירושלים בשנת 1933 וגדל בשכונת בית-ישראל. אמו היתה המיילדת של היישוב בחברון ואביו היה מלמד בתלמוד-תורה "עץ חיים" בשכונת מזכרת-משה. היה בילדותו למד ב"חדר" ובישיבת "מרכז הרב" ובישיבת "תורת אמת" של חב"ד. בשנת 1949 החל ללמוד במחלקה למתכת ב"בצלאל החדש". סגל התגורר בירושלים ופעל בסדנה במתחם "חוצות היוצר" בעיר.

עיקר יצירותיו של זליג סגל היה בתחום העיצוב. יצירותיו עשו שימוש בשפות שפיתחו העיצוב המודרניסטי והאמנות המנימליסטית בתוך מסגרת של יודאיקה מודרנית. בשנות ה-90 של המאה ה-20 עסק גם בציור ובפיסול מופשט.

לימודים

1954-1949 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים

הוראה

1968-1964 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, מנהל, המחלקה למלאכת מתכת

פרסים

1954-1949, מלגת לימודים מטעם דוד בן-גוריון, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1954 מדליית ארד, טריאנלה לאמנות שימושית, מילנו, איטליה
1955 מקום ראשון, תחרות לעיצוב סמל האוניברסיטה העברית
1964 מקום ראשון, תחרות לעיצוב כרזת הקונגרס הציוני הכ"ו
1966 פרס ראשון, תחרות לעיצוב מטבע יום העצמאות תשכ"ו, י"ח למדינה, בנק ישראל
1968 פרס ראשון, תחרות לעיצוב מטבע יום העצמאות תשכ"ט, בנק ישראל
1969 פרס ראשון, תחרות התכשיט השנתית, מכון היצוא הישראלי
1987 פרס יסלזון לעיצוב אמנות יהודית בת-זמננו, מוזיאון ישראל, ירושלים
2003 פרס עדי להבעה יהודית באמנות ובעיצוב, מוזיאון ישראל, ירושלים

פסלים במרחב הציבורי

2006 חצר הכנסת, ירושלים