Information Center for Israeli Art English

חנה סגל, פסלת. נולדה בארה''ב.

לימודים

1968 - 1969 גרפיקה שימושית, תולדות האמנות, מכללת תל אביב
1988 אוניברסיטה עממית, גבעתיים
בוגרת המכללה לציור ופיסול, רמת גן

פסלים במרחב הציבורי

Sculptures are in the Sculpture Park, Tsrifin.