Information Center for Israeli Art English

רפי סגל, מעצב אדריכלי. 1996 פרס האמן הצעיר בעיצוב אדריכלות, המועצה הציבורית לתרבות ואמנות, משרד החינוך ירושלים. תכנן את בית הפלמ''ח עם צבי הקר. 2001 תעודת הוקרה מטעם עמותת האדריכלים. 2005 פרס רוקח לאדריכלות בתל אביב, על בית הפלמ''ח (יחד עם צבי הקר).