Information Center for Israeli Art English

סרג'יו סגרה

סרג'יו סגרה, צייר. נולד באיטליה ב-1932. ב-1950 עלה ארצה.

לימודים

1961-1957 לומד ציור במכון אבני, 1965-1961 לומד באקדמיה לאמנויות יפות בפריז