Information Center for Israeli Art English

הדס סט, ישראלית, נולדה ב-1981.

הדס סט נולדה בקיבוץ עין המפרץ בשנת 1981. במחצית העשור הראשון של המאה ה-21 החלה ללמוד אמנות ב"בצלאל". יצירותיה, במדיום הצילום והוידאו, עושות שימוש במניפולציות חזותיות, המבקשות לבחון את מעמדו של הדימוי האמנותי.

לימודים

2005–2009 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לצילום
2009–2011 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו, התכנית לתואר שני באמנויות, תואר שני

פרסים

2006 מלגת הצטיינות, המשכן לאמנויות, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2008 פרס הצטיינות בלימודים, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2010 פרס הצטיינות, התוכנית לתואר שני, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל-אביב
2010 פרס איילין קופר להצטיינות אקדמית, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2013 פרס אמן צעיר, משרד התרבות והספורט