Information Center for Israeli Art English

ליאת סידס.

לימודים

טקסטיל, בוגרת שנקר, רמת גן
אמנות במכון אבני, תל אביב
המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון