Information Center for Israeli Art English

רות סימון, קרמיקאית. נולדה בישראל ב-1961. 1988 - 1989 עבדה בנורבגיה בסטודיו פרטי. גרה בירושלים.

לימודים

1982 - 1986 חינוך ואמנות, אוניברסיטת חיפה
1987 - 1988 השתלמה ועבדה בדנמרק בסטודיו לקרמיקה של הנה ויוסף סלמון

הוראה

1988 - 1989 הוראה במכללה לאמנות בנורווגיה