Information Center for Israeli Art English

אדוין סלומון

Isart: The Israeli Artists Golden Year Book, Tel Aviv: Stier Publications, 1977
קלסר האמן כולל:
50 מאמרים פיזים
79 צילומי יצירות
15 הזמנות לתערוכות

אדוין סלומון, צייר. נולד ברומניה, 1935. עלה ארצה ב-1961. מרבה לצייר בעלי חיים.

לימודים

1957- 1951 אקדמיה לאמנות ע"ש יון אנדרייסקו, קלוז', רומניה
1965 השתלם בסורבון, פאריס, צרפת

הוראה

ראש המגמה לאמנות בביה"ס ויצ"ו צרפת, תל אביב
מורה בסמינר למורים לציור "תלפיות", ת"א
מכון לאמנות, בת-ים
מוזיאון תל אביב
מדרשה למורים לציור, רמת השרון

פרסים

1957 תחרות בינלאומי על אנדרטת הנצחה באושוויץ, פולין
1965 פרס נורדאו לאמנות
1968 פרס נורדאו לאמנות, מיסודם של האגוד העולמי של יהודי הונגריה ושל התאחדות עולי הונגריה בישראל
1983 פרס היצירה, בית התנ"ך, תל-אביב