Information Center for Israeli Art English

שרה סלוצקאי תמרי, ציירת. נולדה בירושלים. בין מייסדי בית האמנים בירושלים .בשנת 1949 התחברה לאיגוד אמנים ופסלי ישראל. ב1963 עברה לבאפלו, ניו-יורק, ארה"ב ב1985 חזרה לישראל. גרה ועובדת במוצא עילית.

לימודים

1935-38בצלאל החדש לאמנות ואמנים, ירושלים
1938 ביה''ס לאמנויות יפות, ''אקול דה-בוזאר'', פריז, צרפת

הוראה

סמינר לגננות "אשכולי"
סמינר למורים ולגננות, חיפה