Information Center for Israeli Art English

מני סלמה, צייר. נולד בירושלים ב-1948.

לימודים

1965-68 המחלקה לקדרות, האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים
1974-75 תחריט, אמסטרדם

פרסים

1969 פרס, משרד השיכון, לעיצוב קיר קרמיקה
1972 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1980 פרס פניגר לאמן הצעיר, ירושלים
1989 פרס על מפעל חיים ע”ש מרדכי איש שלום, בית האמנים, ירושלים
1992 פרס שר החינוך והתרבות לציור ולפיסול