Information Center for Israeli Art English

שמואל סלמה, צייר ופסל. נולד בישראל., מעצב רהיט חיצוני.פיסול

לימודים

1983-87 האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים, BA
1988 ביה''ס לאמנות קמברוול, לונדון, אנגליה, תכנית תלמיד חילופי

פרסים

1985 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
1987 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים

פסלים במרחב הציבורי

1985 פסל קרמיקה,תיילת טבאיה
1988 פסל ביטון מכון ידידה, הרי יהודה