Information Center for Israeli Art English

יצחק צלניקר, צייר. נולד בוורשה, פולין, ב-1924. ניצול שואה. גר בפריז. 1952- 1957 היה חבר הקבוצה האוונגרדית ''ארסנאל'' בפולין.

לימודים

השתלם באקדמיות של ורשה ופראג