Information Center for Israeli Art English

מיכאל סמוס, נולד בדנציג, 1926. עם עליית הנאצים ברח לפולין. היה בגטו ורשה משנת 1940 ועד לשריפת הגטו. ב-1943 נשלח למחנה הריכוז לובלין ומשם הועבר למחנה הריכוז פלוסנברג בבוואריה. שוחרר על ידי הצבא האמריקני באפריל 1945 והיגר לארה''ב. בארה''ב השלים את השכלתו בסיטי קולג', ניו-יורק. עלה ארצה מארה''ב בשנת 1979 ועסק במלונאות. החל לצייר על מנת לעורר מודעות לנושא השואה.

לימודים

סיטי קולג', ניו-יורק