Information Center for Israeli Art English

משה סנדובסקי, ישראלי, נולד בפולין ב-1931.

משה סנדובסקי נולד בפולין פסל. בתקופת השואה שהה במחנה בוכנוואלד. בשנת 1947 עלה לארץ ישראל אולם ספינת המעפילים נתפשה והוא נשלח למחנה בקפריסין, שם יצר לראשונה פיסול. הוא עלה לארץ ישראל במסגרת 'עליית הנוער' ונשלח לקבוצת כינרת. בשנת 1949 היה ממקימי קיבוץ האון והתגורר בו עד לשנת 1954. לאחר מכן עבר להתגורר בקריית-ביאליק. הוא פתח סדנה להוראת אומניויות בקריית-ים. בסוף שנות ה-70 של המאה ה-20 החל לעסוק באמנות ובייחוד בפיסול. פסליו, העשויים בטכניקות שונות, מאופיינים בגישה פיגורטיבית ובהפשטה בסגנון מודרניסטי.

לימודים

1975-1971 המכון לציור ולמלאכה, סמינר הקיבוצים, אורנים, קריית טבעון

הוראה

1955-? הוראת אומנויות לתלמידי בתי הספר 'רודמן', 'עלומים' ו'זבולון', סדנה בקריית-ים