Information Center for Israeli Art English

עדי סנד

עדי סנד, ישראלי, נולד ב-1971.

לימודים

2000-1994 המחלקה לאדריכלות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

2011 מרצה אורח, המחלקה לתקשורת חזותית, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2011 מרצה אורח, המכון לאומנויות, המכללה האקדמית תל חי