Information Center for Israeli Art English

חנא ספייא

חנא ספייא, 1979-1925.

חנא ספייא נולד בשנת 1910 במשפחה ערבית-נוצרית בשכונת מוסררה בירושלים. כבר בנעוריו החל לעסוק בצילום. בשנת 1936 החל לעבוד כצלם עבור סוכנות הצילום של המושבה האמריקאית בירושלים. בשנות ה-50 של המאה ה-20 פתח סטודיו ברחוב א-זהרה במזרח ירושלים. בנוסף ,צילם יצר סרטי קולנוע ויומני חדשות. בשנת 1967 נפרץ ונבזז הסטודיו שלו בירושלים. עיקר יצירתו של ספייא היה בתיעוד היסטורי של הסכסוך היהודי-ערבי, לצד תיעוד של חיי היומיום.