Information Center for Israeli Art English

מיכאל ספירר. נולד בתל אביב ב-1975. חי ועובד בתל אביב.

לימודים

1999–2003 , האקמיה "חריט ריטוולד" האקדמיה, אמסטרדם.,הולנדיה, BFA
2004–2006 האקמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל", ירושלים, MFA,

הוראה

2004 חריט ריטוולד האקדמיה, אמסטרדם,הולנדיה
2005–2009 בתי ספר לאמנות בישראל

פרסים

2006 מענק יצירה מטעם קרן תרבות אמריקה-ישראל , עבור בצלאל, תל-אביב
2005 מלגה, הקרן ההולנדית לאמנות, עיצוב ואדריכלות, הולנד