Information Center for Israeli Art English

תמר סצמסקי, צלמת. נולדה ב-1957. משנת 1991 מפרסמת מאמרים הקשורים לצילום בכתב העת משקפיים, מוזיאון ישראל, ירושלים.

לימודים

1978 - 1980 מכללת הדסה, ירושלים
1982 - 1983 צילום, מכללת אמפייר סטייט
1983 - 1985 מ"א מכללת ניו-יורק לטכנולוגיה ולתקשורת חזותית

הוראה

האקדמיה לעיצוב ולחינוך, ויצ''ו חיפה